Voorlichtingsmomenten

De volgende voorlichtingsmomenten voor aspirant-leerlingen en/of hun ouders staan op stapel:
dinsdag 22/11/ 2016 Voorlichtingsavond voor ouders (19.30 - 21.30 uur)
woensdag 7/12/2016 Open lesmiddag 1 (graag inschrijven via administratie@rml.nl) (14.00 - 16.00 uur)
donderdag 26/01/2017 Open dag (middag 15.30 - 17.30 uur; avond 19.00 - 21.00 uur)
woensdag 15/02/2017 Open lesmiddag 2 (graag inschrijven via administratie@rml.nl) (14.00 - 16.00 uur)
  Daarnaast zijn collega's, leerlingen en ouders van het Montessori Lyceum in ieder geval aanwezig op de voorlichtingsavonden van de: Kleine Prins, Jan Prins, Nieuwe Park Rozenburg School, Stelberg en de scholenmarkt in Capelle.   Voor ouders van leerlingen die al op het Montessori zitten zijn er ook verschillende voorlichtingsmomenten. Aan het begin van het schooljaar zijn er ouderavonden per jaarlaag. In het voorjaar is er de jaarlijkse algemene ouderavond, waar elk jaar een ander thema wordt behandeld. Deze algemene ouderavond wordt door de Ouderraad georganiseerd. De data van zowel de jaarlaagouderavonden als van de algemene ouderavond zijn te vinden in de Agenda.