Er zijn in de bovenbouw vier toetsweken in het jaar. Voor de toetsweken wordt een toetsrooster gemaakt dat ruim van tevoren bekend wordt gemaakt. Er zijn ook toetsen die buiten de toetsweken om worden afgenomen. Als uitgangspunt wordt genomen dat er maximaal twee toetsen per dag ingepland worden. Als er teveel toetsen op één moment gepland worden kan dit bij de desbetreffende coördinator worden aangegeven. Deze zal coördinerend optreden en neemt indien nodig een besluit over de verplaatsing van toetsdata.

Roosters toetsweken worden op een later tijdstip kenbaar gemaakt (uiterlijk week 41)

Toetsweek 1   Bovenbouw Lokalenrooster
Toetsweek 2  Onderbouw Bovenbouw Lokalenrooster
Toetsweek 3   Bovenbouw Lokalenrooster
Toetsweek 4 Onderbouw Bovenbouw Lokalenrooster
 
Rooster herkansingen toetsweek 2 klik hier
*********************************************************************
Er is een wijziging aangebracht in de toetsroosters, nl.:
toetsweek 2
6 VWO
vak latl donderdag 12 november is verplaatst naar donderdag 19 november 12.30 uur tot 14.45 uur
 
5 HAVO
vak nat donderdag 19 januari starttijd 08.30 uur is geworden 12.30 uur
vak maw donderdag 19 januari starttijd 08.30 uur is geworden 12.30 uur
vak ak donderdag 19 januari starttijd 12.30 uur is geworden 08.30 uur
 
4 VWO
vak fatl donderdag 19 januari toetsduur 150 minuten is gewijzigd in 100 minuten (eindtijd is nu 13.40 uur)
 
4 HAVO
vak AK dinsdag 17 januari eindtijd 11.30 uur is geworden 11.00 uur 
 
2e jaarlaag
vak NA is komen te vervallen
 
woensdag 18 januari
vak DU tijdstip is geworden 08.30-09.30 uur
vak BV tijdstip is geworden 10.00-10.45 uur
 
3e jaarlaag
vak NA is komen te vervallen
vak BV is toegevoegd donderdag 19 januari 13.00 uur - 14.00 uur
 
toetsweek 3
5 HAVO
vak Kua* eindtijd is geworden 15.00 uur 
 
toetsweek 4
4VWO
vak Kua startijd 10.00 uur is geworden 12.00 uur (en niet meer op de computer)
vak Latl startijd 11.30 uur is geworden 11.00 uur
vak fatl eindtijd 14.30 uur is geworden 13.00 uur
 
3e jaarlaag
vak RKT toegevoegd
vak RKT G32 toegevoegd
 
2e jaarlaag
vak BV alleen voor klas G21/L23 en L25