Het vijfde jaar van het havo is tevens het examenjaar. Het jaar is dus ook korter dan andere jaren, want de landelijke eindexamens beginnen al direct na de meivakantie. Dit jaar staat geheel in het

Team

De kern van het havo 3 team wordt gevormd door de mentoren van de drie klassen. Samen met de coordinator van havo 3/4/5 zijn zij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de leerlingen in havo 3. Gaat het niet goed met je cijfers? Weet je niet hoe je je huiswerk moet aanpakken of een toets moet voorbereiden? De mentoren staan je met raad en daad terzijde. Maar ook voor persoonlijke zaken kan je bij je mentor terecht. Tot slot helpen de mentoren je bij het maken van een voor jou geschikte profielkeuze.

brk

Dhr. Berkhuysen

brk@rml.nl

mentor H5 lob1

   lgt

Mevr. Logtmeijer

lgt@rml.nl

mentor H5 lob2
decaan

 

         
prb

Dhr. Peereboom

prb@rml.nl

mentor H5 lob3

  mbk

Dhr. van Beek

mbk@rml.nl

mentor H5 lobC
coordinerend docent havo 3/4/5

 

Agenda 2015-2016

Snelle signalering  12-16 oktober

Herfstvakantie  19 -23 oktober

Schoolexamen 1  26-30 oktober

Mentorspreekuur  4 november

Docentengesprekken  8 december

Kerstvakantie  19 december– 3 januari

Schoolexamen 2  11-15 januari

Rekentoets 1    13-26 januari

Presentatie PWS  28 januari

Voorjaarsvakantie  20-28 februari

Docentengesprekken  15 maart

Rekentoets 2    16-30 maart

Schoolexamen 3  28 maart – 1 april

Meivakantie    23 april – 8 mei

Centraal Examens  12-27 mei

Rekentoets 3    30 mei – 10 juni

Examenuitslag  16 juni

Diplomauitreiking  4 juli

 

Nuttige informatie

Handout ouderavond

Presentatie ouderavond

Link naar

  • slagingsnormen
  • inschrijven vervolgopleiding