In havo 4 start het examenprogramma. Vanaf dit jaar heb je een individueel rooster, met zelfgekozen vakken binnen je profiel. Je volgt je lessen niet meer in een vaste klas, maar met steeds wisselende lesgroepen van leerlingen uit dezelfde jaarlaag (en soms zelf uit andere jaarlagen). Dit jaar ga je de eerste toetsen maken die mee zullen gaan tellen voor je eindexamen. De toetsen worden langer en gaan overe grotere delen van de lesstof. Er komt meer accent te liggen op toepassing van en inzicht in de lesstof en minder op reproductie (dingen uit je hoofd leren). Het maken van huiswerk is essentieel om bij te blijven en je krijgt steeds vaker opdrachten die je voor een bepaalde deadline moet inleveren.

De mentor is jouw eerste, persoonlijke aanspreekpunt. Je overlegt met je mentor over je studievoortgang en studiehouding maar je kan ook bij hem of haar terecht met persoonlijke vragen. Je ziet je mentor minimaal eenmaal per week in het mentoruur, samen met de andere leerlingen in je mentorgroep, ook weel LOB groep genoemd (loopbaan orientatie en begeleiding). In de mentorlessen ga je je ook orienteren op een vervolgopleiding voor na het behalen van je havo diploma.

Team

Het havo 4 team bestaat uit de mentoren van de LOB groepen en de coordinator van havo 4. Samen verzorgen zij de invulling van de mentorlessen en de LOB activiteiten in samenwerking met de decanen.

nfd

Dhr. de Neef

nfd@rml.nl

mentor H4 lob1

  tsm

Dhr. Tasma

tsm@rml.nl

mentor H4 lob2

         
spn

Dhr. van Splunder

jrm@rml.nl

mentor H33

  snd

Dhr. Schneider

snd@rml.nl

mentor H4 lob3

         
mbk

Dhr. van Beek

mbk@rml.nl

coordinerend docent havo 3/4/5

     

 

 

Agenda 2015-2016

 

Snelle signalering  12-16 oktober

Herfstvakantie  19 -23 oktober

Mentorspreekuur  4 november

Docentengesprekken  8 december

Kerstvakantie  19 december – 3 januari

Toetsweek 1  11-15 januari

Voorjaarsvakantie  20-28 februari

Docentengesprekken  15 maart

Meivakantie  23 april – 8 mei

Profielweek  9-13 mei

Toetsweek 2  20-24 juni

Rapportuitreiking  7 juli

Zomervakantie  9 juli

 

 

Nuttige informatie

Handout ouderavond

Presentatie ouderavond

Link naar

  • overgangsnormen
  • LOB activiteiten